KOLS

ชื่อ Oh Wook ตำแหน่ง ประธานเมลินคลินิก สาขา The Hyundai Seoul โซล ประเทศเกาหลี
ประธานรับเชิญของสมาคมนานาชาติ ICLAS

อดีต) ประธานสมาคมเลเซอร์ ผิวหนัง และเส้นผมแห่งประเทศเกาหลี (KALDAT) คนที่ 4

ผู้ตรวจสอบ สมาคมฟิลเลอร์แห่งประเทศเกาหลี

หัวหน้าแผนก Meduation K โบท็อกซ์ ฟิลเลอร์
มุมมอง # 338 วันที่ลงทะเบียน 2023.10.30

โทรศัพท์

ติดต่อ TENTECH

+82-70-4351-1329