ที่ตั้ง

ประเทศเกาหลีใต้

01 สำนักงานหลักคังนัม

- ชั้น 4 และชั้น 5 ตึกนัมจอน เลขที่ 326 ถนนบงอึนซา เขตคังนัม โซล ประเทศเกาหลีใต้

02 สถาบันวิจัยกูโร

- ยูนิต 1303-1306, Byucksan Digital Valley อาคาร 7, 50,
Digital-ro 33-gil, Guro-gu, โซล, เกาหลีใต้

03 ต้นกูโร

- 705, 802,เอซเทคทาวเวอร์ 5, 197-22 กูโร-ดง, กูโร-กู, โซล, เกาหลีใต้

ที่อยู่สำหรับติดต่อ

ชั้น4 และชั้น 5 ตึกนัมจอน เลขที่ 326
ถนนบงอึนซา เขตคังนัม
โซล ประเทศเกาหลีใต้
รหัสไปรษณีย์ 06103

ติดต่อสอบถาม

โทร: +82-2-6954-2203
แฟกซ์: +82-2-3444-4999
Whatsapp: +82-10-4827-1753

อีเมลล์

tentechbiz@tenlaser.com

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 9.00 น. - 18.00 น.
พักกลางวัน 13.00 น. - 14.00 น.

โทรศัพท์

ติดต่อ TENTECH

+82-70-4351-1329