ค่านิยมขององค์กรเรา

14

จำนวนของสิทธิบัตรที่จดทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

20

เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในการวิจัยและพั
ฒนาต่อยอดขาย

14

จำนวนครั้งต่อปีในการเข้าร่วมงานประชุมใ
นต่างประเทศ

Tentech เป็นบริษัทเครื่องมือแพทย์ด้านความงามในระดับโลก ที่นำเสนอเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม และโซลูชั่นการยกกระชับแบบพรีเมียม

ตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทในปี 2014 เราเผชิญหน้ากับความท้าทาย เพื่อสร้างชีวิตที่มีสุขภาพดีและสวยงาม เพื่อให้ผู้คนในปัจจุบันได้มีชีวิตที่ง่ายมากขึ้น

Tentech ประสบความสำเร็จในด้านความงามทางการแพทย์ จากความสามารถในการแข่งขันและมุมมองที่แตกต่าง Tentech จะทำงานให้หนักขึ้น เพื่อให้พวกเราทุกคนสามารถใช้ชีวิตที่แข็งแรงและสวยงาม ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น

Tentech
กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

100%

100%

2019-2021 CAGR 236%

100%

เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาต่อยอดขาย 20%

100%

01

การสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เครื่อง 2-line HIFU เครื่องแรกของเกาหลี, เครื่อง fractional IPL เครื่องแรกของเกาหลี, เครื่อง long pulse HIFU, เครื่อง nanobubble ultrasound, เครื่อง monopolar RF ที่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเอง

02

ความท้าทายอย่างต่อเนื่อง เราท้าทายในเรื่องของการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี

โทรศัพท์

ติดต่อ TENTECH

+82-70-4351-1329